as of you also of me jelentése magyarul a szótárban

Összesen 23 jelentés felelt meg a keresésnek. as of you also of me magyarulas of you also of me meaning in english

as a kifejezésszótárban

as yet

eddig még
ezideig
mai napig
mindeddig
mostanáig
még eddig

as many

ugyanannyi

as much

annyi
annyit
ugyanannyi
ugyanannyit

as such

mint olyan

as it is

mivel ez a helyzet
mivel így áll az ügy

as usual

mint rendesen
szokás szerint
általában

as a rule

rendszerint
általában

as agreed

megállapodás szerint

as to you

ami pedig téged illet

as a whole

teljes egészében