arrange jelentése magyarul a szótárban

Összesen 71 jelentés felelt meg a keresésnek. arrange magyarularrange meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A arrange gyakorisága, jelentéseA arrange gyakorisága, jelentéseA arrange gyakorisága, jelentéseA arrange gyakorisága, jelentéseA arrange gyakorisága, jelentése
Ragozás: arrange, arranged, arranged
Inges alak: arranging
E/3: arranges
Példamondatok
I can arrange it. = Elintézem.

arrange jelentése kifejezésekben

to arrange in tiers

egymás fölé elrendez
lépcsőzetesen elrendez
sorokban elrendez

to arrange for a supply

helyettest állít

arranger

nyélbeütő
szervező
zenedarabé
átíró
összehozó

arrangement

berendezés
egyezség
elhelyezkedés
elintézés
elrendezés
elsimítás
megegyezés
megállapodás
rendberakás
tagoltság

arrangements

előkészületek
intézkedés

arranged by sy

vkinek a szerkesztésében

disarrange

összezavar

misarrange

helytelenül rendez

prearrange

előre, előzetesen elrendez, elintéz, megbeszél
kat rejtjelkulcs

to rearrange

átcsoportosít
átrendez
újra elrendez
újra rendez

rearrangement

átcsoportosítás
átrendezés

unarrangeable

elintézhetetlen
elrendezhetetlen

by arrangement

megegyezés szerint
megállapodás szerint

disarrangement

rendetlenség
szobáé
szétszórás
összevisszaság
összezavarás

misarrangement

helytelen, rossz rendezés

to pre-arrange

előre elrendez
előre megbeszél
előzetesen elrendez
előzetesen megbeszél

pre-arrangement

előzetes elrendezés
előzetes megbeszélés

deed of arrangement

egyezségi okirat

to make arrangements

elintéz vmit
előkészületeket tesz
intézkedéseket tesz

transient arrangements

ideiglenes megoldás
átmeneti megoldás