arch jelentése magyarul a szótárban

Összesen 122 jelentés felelt meg a keresésnek. arch magyarularch meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A arch gyakorisága, jelentéseA arch gyakorisága, jelentéseA arch gyakorisága, jelentéseA arch gyakorisága, jelentéseA arch gyakorisága, jelentése
Többes száma: arches

arch képe

arch jelentese magyarul
Példamondatok
What arch is that? = Miféle ív az?
Ige
A szó gyakorisága:A arch gyakorisága, jelentéseA arch gyakorisága, jelentéseA arch gyakorisága, jelentéseA arch gyakorisága, jelentéseA arch gyakorisága, jelentése
Ragozás: to arch, arched, arched
Inges alak: arching
E/3: arches
Példamondatok
It arched through the sky. = Átívelt az égen.
Melléknév
A szó gyakorisága:A arch gyakorisága, jelentéseA arch gyakorisága, jelentéseA arch gyakorisága, jelentéseA arch gyakorisága, jelentéseA arch gyakorisága, jelentése
Középfoka: archer
Felsőfoka: the archest
Példamondatok
That arch eye of yours! = Ó, az a huncut szemed!

arch jelentése kifejezésekben

arch supporters

lúdtalpbetét

acute arch

csúcsív

ashlar arch

kőboltozat

calcar arch

frittelő kemence
porzsoló kemence

oblique arch

ferde boltozat
ferde boltív

pointed arch

csúcsív

rise of arch

boltív nyúlmagassága
boltívmagasság
ív nyúlmagassága

stilted arch

emelt ív
magasított ív

camber of arch

boltozatívelés
ívmagasság

proscenium arch

félrehúzott függöny alkotta ív
proszcéniumív

depth of a bridge arch

hídív magassága

arch-

fő-
vezető-

arched

boltozatos
domború
ív-
ívelt
ívelt főtegerenda
íves
ívtartó gerenda

archer

íjász

archie

légvédelmi ágyú

archil

lakmuszfesték
lakmuszzuzmó

archly

huncutul
pajkosan
ravaszkásan

archon

tört archon

archduke

főherceg

archness

dévajkodás
dévajság
huncutság
pajkosság
pajzánság

architect

építész
építészmérnök

architrave

architráv
hevedergerenda
párkánygerenda

archduchess

főhercegasszony
főhercegné
főhercegnő

architecture

építészet
építőművészet

archaeologist

archeológus
régész

search

keresés
kutatás
motozás
nyomozás
vizsgálat

research

kutatás

searcher

kereső berendezés
kutasz
kutató
motozó
szonda
vizsgáló
vámvizsgáló

to march

gyalogol
masírozik
masíroztat
megy
menetel
meneteltet

to parch

aszal
elfonnyad
elszárad
fonnyaszt
perzsel
szomjazik
szárít
éget

marchpane

marcipán

to search

fürkész
keres
kutat
megmotoz
megvizsgál
motoz
nyomoz
próbára tesz
vizsgál
átkutat

tymp-arch

tetőív

hierarchal

hierarchikus

researcher

kutató

flank march

oldalmenet

quick march

gyorsított menet

to overarch

átível

forced march

erőltetett menet

starchy foods

keményítőben dús élelmiszerek
magas keményítő tartalmú élelmiszerek