an jelentése magyarul a szótárban

Összesen 19 jelentés felelt meg a keresésnek. an magyarulan meaning in english
Névelő
A szó gyakorisága:A an gyakorisága, jelentéseA an gyakorisága, jelentéseA an gyakorisága, jelentéseA an gyakorisága, jelentéseA an gyakorisága, jelentése

határozatlan névelő

Az "an" névelőt magánhangzóval kezdődő szó előtt használjuk. A mássalhangzóval kezdődő szavak előtt az "a" határozatlan névelőt kell használni.

egy
Példamondatok
On an alien planet. = Egy idegen bolygón.

all a kifejezésszótárban

all five

dupla ötös

all together

ők mind
ők mindannyian
ők mindnyájan
ők valamennyien

all whom I saw

akit láttam
mindenki, akit csak láttam
mindenki, akit láttam

most of all

legfőképpen

I am all for it

benne vagyok
teljes mértékben helyeslem

thirty men in all

összesen harminc fő

for all he may say

bármit is mond

that is him all over!

erről meg lehet ismerni!
ez jellemző rá!
ez rávall!

you are doing it all wrong

egész helytelenül csinálod

it is not at all the proper thing

ez nem illik