ailing jelentése magyarul a szótárban

Az ailing az ail ige inges alakja is.
Összesen 135 jelentés felelt meg a keresésnek. ailing magyarulailing meaning in english
Melléknév
A szó gyakorisága:A ailing gyakorisága, jelentéseA ailing gyakorisága, jelentéseA ailing gyakorisága, jelentéseA ailing gyakorisága, jelentéseA ailing gyakorisága, jelentése
Középfoka: more ailing
Felsőfoka: most ailing
fájó

ail jelentése magyarul a szótárban

Az ailing az ail ige inges alakja is.
Összesen 135 jelentés felelt meg a keresésnek. ail magyarulail meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A ail gyakorisága, jelentéseA ail gyakorisága, jelentéseA ail gyakorisága, jelentéseA ail gyakorisága, jelentéseA ail gyakorisága, jelentése
Ragozás: to ail, ailed, ailed
Inges alak: ailing
E/3: ails
bánt
bénít
szenved

what ails you?

mi bánt?, mi bajod van?, mi fáj?
Példamondatok
Oh! What ails you, father? = Mi baja van, apám?
Főnév
A szó gyakorisága:A ail gyakorisága, jelentéseA ail gyakorisága, jelentéseA ail gyakorisága, jelentéseA ail gyakorisága, jelentéseA ail gyakorisága, jelentése
Többes száma: ails
betegség
baj
fájdalom

ailing jelentése kifejezésekben

bailing

kanalazás
merítés
vízkiemelés bödönökkel
vízkimerés bödönökkel

failing

bukott
bukásra álló
gyarlóság
gyenge
gyengeség
gyengülő
hanyatló
hiba
hiányában
kihagyó
kudarcot vallott
kudarcot valló
romló
tökéletlenség

mailing

feladás, elküldés postán
postázás

nailing

elsőrendű
slavu pompás
szegező

railing

védőkorlát

sailing

elindulás
hajózás
hajóút
indulás
vitorlás
vitorlázás
vitorlázó

tailing

salak

wailing

jajgatás
jajgató
jajveszékelés
javeszékelő
nyöszörgés
nyöszörgő
siránkozás
siránkozó
sírás

trailing

nyomkövetés

trailings

hulladék
maradék
selejt

unfailing

biztos
bőséges
csalhatatlan
hiánytalan
hűséges
kiapadhatatlan
kifogyhatatlan
kimeríthetetlen

prevailing

túlsúlyban levő
uralkodó

unavailing

eredménytelen
fölösleges
haszontalan
hasztalan
hiábavaló
sikertelen

dovetailing

fecskefark-csapolás
fecskefark-illesztés
fecskefarkkötés
fecskefarkú illesztés
fecskefarkú kötés
összehozás
összekapcsolás

oversailing

kinyúló (téglasor)

unfailingly

csalhatatlanul

failing whom

akinek távollétében

prevailingly

túlnyomóan

sailing boat

vitorlás
vitorlás hajó

sailing-ship

vitorlás hajó

unavailingly

eredménytelenül
fölöslegesen
hiábavalóan
sikertelenül

unprevailing

eredménytelen (beszéd, érvelés stb. )
hiábavaló

wailing wall

siratófal

whom failing

akinek távollétében

failing which

ellenkező esetben
különben
máskülönben

plain sailing

egyszerű dolog
sima ügy

sailing barge

vitorlás dereglye

smooth sailing

egyszerű dolog
sima ügy

failing a buyer

mivel vevő nem jelentkezett

prevailing wind

uralkodó széljárás

failing all else

ha minden kötél szakad
végső esetben

list of sailings

menetrendszerű hajójáratok

prevailing winds

uralkodó széljárás

prevailing wings

uralkodó széljárás

failing an answer

ha nem jön válasz
válasz hiányában

have a failing for sg

gyengéje vmi
gyönge oldala vmi

it was smooth sailing

simán ment a dolog

it's all clear sailing

nincs semmi akadály
sima dolog
szabad az út

he is trailing his coat

alkalmat ad arra hogy belekössenek
kabátját maga után húzza
keresi, hogy kibe köthessen bele
köpenye vége a földet sepri
provokatív kijelentéseket tesz
támadási felületet ad magának

have a failing for drink

gyengéje az ital