adapt jelentése magyarul a szótárban

Összesen 40 jelentés felelt meg a keresésnek. adapt magyaruladapt meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A adapt gyakorisága, jelentéseA adapt gyakorisága, jelentéseA adapt gyakorisága, jelentéseA adapt gyakorisága, jelentéseA adapt gyakorisága, jelentése
Ragozás: to adapt, adapted, adapted
Inges alak: adapting
E/3: adapts

adapt képe

adapt jelentese magyarul
Példamondatok
It is necessary to adapt that annex to technical progress. = E melléklet tartalmát hozzá kell igazítani a műszaki fejlődéshez.
We do indeed adapt. = Valóban alkalmazkodunk.
Melléknév
A szó gyakorisága:A adapt gyakorisága, jelentéseA adapt gyakorisága, jelentéseA adapt gyakorisága, jelentéseA adapt gyakorisága, jelentéseA adapt gyakorisága, jelentése
Középfoka: more adapt
Felsőfoka: the most adapt
Példamondatok
It is adapt. = Ez megfelelő.

adapt jelentése kifejezésekben

to adapt to sg

alkalmazkodik vmihez

to adapt oneself to

beilleszkedik

to adapt oneself to sg

alkalmazkodik vmihez

adapter

adapter

adaptor

adapter
alkalmazkodó

adaptive

alkalmazkodó

adaptable

alkalmazható
alkalmazkodó
hozzáilleszthető
rugalmas

adaptation

alkalmazkodás
alkalmazás
hozzáalkalmazás
hozzáillesztés
hozzárendezés
átdolgozás

adaptability

alkalmazhatóság
alkalmazkodóképesség
ruganyosság

unadapted

alkalmatlan
alkalmatlan (vmre)

unadaptable

alkalmazhatatlan

maladaptation

hiányos alkalmazkodás

inadaptability

alkalmatlanság (vmre)
alkalmazhatóság hiánya
alkalmazkodni, beilleszkedni, hozzáidomulni nem tudás (vmhez)

to be adapted to sg

alkalmas vmire
megfelel vmilyen célnak

to be adapted for sg

alkalmas vmire
megfelel vmilyen célnak