ad jelentése magyarul a szótárban

Összesen 830 jelentés felelt meg a keresésnek. ad magyarulad meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A ad gyakorisága, jelentéseA ad gyakorisága, jelentéseA ad gyakorisága, jelentéseA ad gyakorisága, jelentéseA ad gyakorisága, jelentése
Többes száma: ads

ad képe

ad jelentese magyarul
hirdetés
Példamondatok
It is a beer ad. = Ez egy sörhirdetés.

ad jelentése kifejezésekben

ad hoc

ad hoc
alkalmi
erre a célra készült
erre a célra létesült

ad infinitum

határtalanul
végtelenségig
örökké

adm

admirális
tengernagy

ado

felhajtás
hűhó
lárma

adz

balta
szekerce

adam

Ádám

adds

hozzáad

adit

bejárat
bányabejárat
hozzájutás
táró

adjt

adjutáns
szárnysegéd

adry

adv szomjasan
szomjas
száraz

adyt

rég vall. legbelső szentély
szentek szentje

adze

bárd
bárdol
fejsze
kifarag
kádárbárd
kádárbárddal kinagyol
megfarag
színlőbárd
ácsbárd

adage

bölcs mondás
közmondás
példabeszéd
velős mondás

added

adott
hozzáadott
hozzáadta

adder

számológép
vipera
összeadást végző
összeadó

addle

ganajlé
megzápult
trágyalé
záp
üres (fej)

adept

alchimista adeptus
hozzáértő
műértő
szakértő
szakértője vminek
ügyes

adieu

isten vele!
isten veled
isten veletek

adman

hirdetési szakember
hirdetési ügynök
reklámszakértő
reklámügynök

admen

hirdetési ügynök
reklámszakértő

adobe

napon szárított tégla
vályog (tégla)
vályogépület

adown

ir lefelé
lent

adoze

szunyókálva

adsum

itt vagyok
jelen!

adult

felnőtt

adust

epés
hőségtől kiszikkadt
lesült
mogorva
napbarnított
napégette

adzer

talpfakapcsoló
vasút

ad-lib

ad libitum
amennyi csak kell
ex tempore
hevenyészett
közbeiktatott
rögtönzés
rögtönzött
rögtönzött műsorszám
tetszés szerint

adagio

adagio
lassan
lassú

adatom

adszorbeált atom

addend

összeadandó

addict

rabja vminek

adding

összeadás

adjoin

csatlakozik
határos
közös határral bír
érintkezik

adjure

kér
ünnepélyesen felk
ünnepélyesen felszólít

adnate

orv növ. hozzánőtt
veleszületett

adnoun

főnévként használt melléknév
melléknév

adored

imádott

adorer

imádó
rajongó

adress

cím