active voice jelentése magyarul a szótárban

Összesen 33 jelentés felelt meg a keresésnek. active voice magyarulactive voice meaning in english

active a kifejezésszótárban

active capital

forgótőke

active service

tényleges szolgálat

on active service

tényleges katonai szolgálatban

to be on the active list

tényleges szolgálatban van

to take an active part in sg

tevékenyen részt vesz vmiben
tevékenyen részt vállal vmiben

inactive

inaktív
tétlen

reactive

kémlelő
kémlő
meddő
reagens
reakciós
reaktív
visszaható
watt nélküli

tractive

húzó

unactive

hatástalan
inaktív
indifferens
közömbös
nem dolgozó, működő
nem tevékeny
renyhe
semleges
tartalékos
tunya
tétlen

olfactive

illatérző
szag-
szagló