active jelentése magyarul a szótárban

Összesen 103 jelentés felelt meg a keresésnek. active magyarulactive meaning in english
Melléknév
A szó gyakorisága:A active gyakorisága, jelentéseA active gyakorisága, jelentéseA active gyakorisága, jelentéseA active gyakorisága, jelentéseA active gyakorisága, jelentése
Középfoka: more worth
Felsőfoka: the most worth

active képe

active jelentese magyarul
hatékony
Példamondatok
Was that old monster still active. = A vén szörnyeteg még mindig aktív.

active jelentése kifejezésekben

active voice

cselekvő alak
cselekvő igealak

active capital

forgótőke

active service

tényleges szolgálat

on active service

tényleges katonai szolgálatban

to be on the active list

tényleges szolgálatban van

to take an active part in sg

tevékenyen részt vesz vmiben
tevékenyen részt vállal vmiben

inactive

inaktív
tétlen

reactive

kémlelő
kémlő
meddő
reagens
reakciós
reaktív
visszaható
watt nélküli

tractive

húzó

unactive

hatástalan
inaktív
indifferens
közömbös
nem dolgozó, működő
nem tevékeny
renyhe
semleges
tartalékos
tunya
tétlen

olfactive

illatérző
szag-
szagló

attractive

bájos
vonzó

detractive

becsmérlő
lekicsinylő
modor, természet
vk hírnevét rontó

extractive

kivonó

overactive

túl agilis
túlzottan tevékeny

refractive

fénytörő
sugártörő

retractive

behúzó
visszahúzó
visszahúzó, összehúzó szer

contractive

összehúzó

hyperactive

túlzottan aktív

ineffactive

benyomást nem keltő
eredménytelen
hatástalan
hiábavaló (szer, kezelés, módszer stb. )
művészi hatás nélküli

interactive

párbeszédes üzemm

photoactive

fiz fényk fényérzékeny

radioactive

radioaktív

rarefactive

ritkító

retroactive

visszaható

subtractive

kivonandó
vill ellentétes polaritás

attractively

kellemes, vonzó, megnyerő formában, módon

liquefactive

cseppfolyósító

petrifactive

elkövesítő
megkövesedési
megkövesítő

putrefactive

korhasztó
rothasztó

reactiveness

ellenhatás
visszahatás

stupefactive

kábítószer
kábító

unattractive

báj nélküli
bájtalan
nem szép
nem vonzó

counteractive

ellenhatást célzó
ellentétes (vmvel)
ellentétes cselekedetre irányuló
ellentétes célzat, törekvés, cselekedet

reactive load

reaktív terhelés

retroactively

visszamenőleg

attractiveness

bűbáj
előnyös, vonzó tulajdonság
vonzóerő

reactive paper

kémlőpapír
reagens papír

reactive power

meddő teljesítmény

refractiveness

fénytörő képesség