action jelentése magyarul a szótárban

Összesen 113 jelentés felelt meg a keresésnek. action magyarulaction meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A action gyakorisága, jelentéseA action gyakorisága, jelentéseA action gyakorisága, jelentéseA action gyakorisága, jelentéseA action gyakorisága, jelentése
Többes száma: actions

action képe

action jelentese magyarul
Példamondatok
Your action has given us hope. = Cselekedeted reményt adott nekünk.
His kid brother is missing in action. = Az öccse ütközetben tűnt el.

action jelentése kifejezésekben

action at law

kereset
per

action officer

hadműveleti tiszt

action station

harcálláspont

action painting

indulati foltfestészet

action of an acid

sav hatása
sav vegyi hatása

action and reaction

hatás és ellenhatás

action for recovery of property

birtokkereset
igényper
visszakövetelési kereset

air action

légi harctevékenység

arm action

kartempó

high action

magasra emelt lábakkal való járás

civil action

polgári per

out of action

harcképtelen
használhatatlan
nem működő
üzemen kívüli

full of action

agilis
szorgalmas
tevékeny

in full action

teljes üzemben

to take action

akcióba lép
cselekszik
cselekvés terére lép
intézkedik
intézkedéseket foganatosít
közbelép

criminal action

bűnvádi eljárás

decisive action

döntő ütközet

military action

katonai akció

right of action

peres félként való fellépés joga

scene of action

cselekmény színhelye

to be in action

működik
üzemben van

unity of action

cselekmény egysége

larcenous action

lopás
tolvajlás

rearguard action

utóvédharc

sphere of action

hatáskör
hatáskörzet
működési kör

to put in action

elindít
megindít
működésbe hoz

freedom of action

cselekvési szabadság
szabad kéz

rear-guard action

utóvédharc

to go into action

megkezdi a harcot
támadást indít

no action will lie

keresetnek nincs helye

non-hostile action

nem harci cselekmény

property in action

peresített birtok
peresített tulajdon

to bring an action

keresetet indít
pert indít

to be out of action

nem működik

to come into action

beavatkozik a harcba
megindul
működni kezd
működésbe lép
nekikezd
támadást kezd

to put sg in action

elindít vmit
folyamatba helyez vmit
megindít vmit
működésbe hoz vmit

to set sg in action

elindít vmit
folyamatba helyez vmit
megindít vmit
működésbe hoz vmit

to bring into action

munkába állít
működésbe hoz

to rouse sy to action

tettre serkent vkit

in my sphere of action

az én hatáskörömbe
az én hatáskörömben