account jelentése magyarul a szótárban

Összesen 114 jelentés felelt meg a keresésnek. account magyarulaccount meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A account gyakorisága, jelentéseA account gyakorisága, jelentéseA account gyakorisága, jelentéseA account gyakorisága, jelentéseA account gyakorisága, jelentése
Többes száma: accounts

account képe

account jelentese magyarul
előny, haszon

user account

felhasználói fiók
Példamondatok
By default, show every transaction in an account. = Alapértelmezés szerint mutasd a számla összes tranzakcióját.
Ige
A szó gyakorisága:A account gyakorisága, jelentéseA account gyakorisága, jelentéseA account gyakorisága, jelentéseA account gyakorisága, jelentéseA account gyakorisága, jelentése
Ragozás: to account, accounted, accounted
Inges alak: accounting
E/3: accounts

account jelentése kifejezésekben

account sales

eladószámla

dead account

holtszámla

broken account

év közben lezárt számla

contra account

ellenszámla

banking account

csekkszámla
folyószámla

capital account

tőkeszámla

expense account

reprezentációs alap

garbled account

meghamisított számadás

of high account

fontos
jelentékeny
jelentős
számottevő

of some account

fontos
jelentékeny
jelentős
számottevő

running account

folyószámla

money of account

bankpénz
csak számolásban használt pénzegység
csekkszámla-követelés
elszámolási pénzegység
elszámolópénz
számolópénz
valuta

on account of sg

vminek következtében

on account of sy

vki számlájára

on joint account

közös számlára

for account of sy

vki számlájára

in account with sy

elszámolásban vkivel

not on any account

semmi esetre sem
semmiféle körülmények között
semmiképpen

turning to account

értékesítés

to put sg to account

előnyösen felhasznál vmit
hasznát látja vminek
értékesít vmit

to settle an account

számlát kiegyenlít
számlát kifizet
számlát rendez

to take into account

beszámít
figyelembe vesz
számításba vesz

to be held in account

nagyra becsülik
nagyra tartják
sokra tartják
számottevő személyiségnek tartják

to call sy to account

felelősségre von vkit
számon kér

to take account of sg

figyelembe vesz vmit
nem hagy vmit figyelmen kívül
számol vmivel
számításba vesz vmit
tekintetbe vesz vmit

to turn sg to account

előnyösen felhasznál vmit
hasznát látja vminek
értékesít vmit

to bring sy to account

számadásra kényszerít vkit

as per account rendered

elszámolás szerint
számadás szerint

balance to next account

szaldóátvitel
átvitel

profit and loss account

eredmény-kimutatás
nyereség-veszteség számla

revolving charge account

folyószámla éves hitellel

to overdraw one's account

hiteltúllépést követ el

to put sg to good account

előnyösen felhasznál vmit
hasznát látja vminek

to leave sg out of account

figyelmen kívül hagy vmit
nem számol vmivel

to make little account of sg

nem csinál nagy dolgot vmiből
nem sokat törődik vmivel
nem sokba veszi az egész dolgot

taking everything into account

mindent egybevetve
mindent számba véve

to buy sg on one's own account

saját számlájára vesz vmit
saját számlájára vásárol vmit

he can turn everything to account

mindenből hasznot hajt

to give a good account of oneself

eredményesen működik
igazolja magát
jó eredményt mutat fel

insurance for third person's account

biztosítás harmadik javára