about jelentése magyarul a szótárban

Összesen 129 jelentés felelt meg a keresésnek. about magyarulabout meaning in english
Elöljárószó
A szó gyakorisága:A about gyakorisága, jelentéseA about gyakorisága, jelentéseA about gyakorisága, jelentéseA about gyakorisága, jelentéseA about gyakorisága, jelentése

about képe

about jelentese magyarul
-ról, -ről
-nál, -nél
Példamondatok
There were about sixty students. = Körülbelül hatvan diák lehetett.
Határozószó
A szó gyakorisága:A about gyakorisága, jelentéseA about gyakorisága, jelentéseA about gyakorisága, jelentéseA about gyakorisága, jelentéseA about gyakorisága, jelentése
Középfoka: more about
Felsőfoka: most about

be about to do something

készül valamit tenni
Példamondatok
About three. = Körülbelül három.

about jelentése kifejezésekben

about here

ezen a tájon

round about

körül
tájban

to ask about

kérdezősködik

to get about

terjed (hír)

to lay about

vagdalkozik
üt-vág

to set about

elterjeszt
hozzáfog
megtámad
nekikezd
nekilát
nekimegy vkinek

to nose about

fürkész
nyomoz
szaglász

to turn about

forgolódik
megfordul
megfordít

to veer about

irányt változtat
megfordul

fiddling about

babrálás
időfecsérlés
pepecselés
piszmogás
vacakolás

to barge about

nehézkesen mozog
támolyog

to roust about

buzgólkodik
serénykedik

to sniff about

kémkedik
körülszaglász

to wheel about

hirtelen hátrafordul
megfordul
megpenderül
szembefordul
visszafordul
átfordul

to bugger about

barmul
hülyül
marhul
piszmog
tököl
vacakol
ökörködik

to career about

keresztül-kasul futkos
keresztül-kasul jár

to girdle about

körülvesz
övez

to potter about

pepecsel
piszmog

to thrash about

csapkod
dobálja magát

to hang about sg

lebzsel vmi körül

to maul sy about

ide-oda rángat vkit

to rave about sg

extázisban van vmi miatt
határtalanul lelkesedik vmiért
rajongva beszél vmiről
rajongással beszél vmiről
ömleng

to scamper about

szökdécsel

I'll see about it

majd elintézem
majd meggondolom
majd meglátom

no point about it

nincs értelme

on or about fifth

ötödikén vagy akörül

to worry about sg

aggódik vmi miatt
nyugtalankodik vmi miatt

to pan out about sg

bővebben kitér vmire

to pow-wow about sg

megtárgyal vmit
tanácskozik vmiről

turn and turn about

mindenki sorjában

to cast about for sg

keresgél vmit

I am not sure about it

ebben nem vagyok biztos

much ado about nothing

sok hűhó semmiért

much he knows about it!

mit tudja ő!
ért is ő hozzá!

to fling one's arms about

hevesen gesztikulál

to make no bones about sg

habozás nélkül megtesz vmit
kertelés nélkül megmond vmit
nem sokat teketóriázik

I'm very bad about writing

nagyon rossz levélíró vagyok

to go about in bodily fear

testi épségéért aggódik

to wrap up a shawl about sy

kendőt borít vki köré
kendővel burkol be vkit
kendővel takar be vkit

make yourself easy about it!

légy nyugodt!
ne csinálj gondot belőle!