a bite jelentése magyarul a szótárban

Összesen 20 jelentés felelt meg a keresésnek. a bite magyarula bite meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A a bite gyakorisága, jelentéseA a bite gyakorisága, jelentéseA a bite gyakorisága, jelentéseA a bite gyakorisága, jelentéseA a bite gyakorisága, jelentése
Csak egyes számban használható
Példamondatok
Can i take a bite? = Szabad egy falatot?

bite a kifejezésszótárban

at one bite

egy harapásra

to bite off

leharap

to bite hard

erősen fog
erősen szorít
keményen harap

to bite at sg

kap vmi után

to bite on sg

fog vmin
visz vmit

to bite into sg

behatol vmibe
beleharap vmibe
belemar vmibe

to bite through

elrág
átharap
átrág

to bite the dust

fűbe harap

to bite one's lips

ajkát harapdálja
harapdálja az ajkát

to bite the ground

fűbe harap