Point a kifejezésszótárban

point of view

szempont
szemszög

point by point

pontról pontra

point of vantage

előnyös helyzet
helyzeti előny
jó kilátást nyújtó pont
kedvező helyzet

point of reference

alappont
szintjel
vonatkoztatási pont

dew point

harmatpont

moot point

vitás pont

tank point

páncélos ék

zero point

kezdőpont
nullapont
nullpont

focal point

gyújtópont

burble point

leválási pont