lord jelentése magyarul a szótárban

Összesen 78 jelentés felelt meg a keresésnek. lord magyarullord meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A lord gyakorisága, jelentéseA lord gyakorisága, jelentéseA lord gyakorisága, jelentéseA lord gyakorisága, jelentéseA lord gyakorisága, jelentése

Lord képe

Lord jelentese magyarul

Our lord

A mi Urunk

The Lord's Prayer

Miatyánk

Lord jelentése kifejezésekben

lord mayor

főpolgármester
megindító

lord chancellor

főkancellár
lordkancellár

lord lieutenant

főispán

lord privy seal

lordpecsétőr

lord chief justice

polgári ügyek legfőbb bírája

lord high commissioner

királyi főbiztos

lord of the bedchamber

királyi kamarás

his lord

őlordsága

your lord

lord uram
méltóságod

liege lord

hűbérúr

to lord it

megjátssza a nagyurat

mediate lord

függő viszonyba került herceg
korlátozott hatalmú herceg
mediatizált uralkodó herceg

my lord duke!

főméltóságú herceg úr!

first sea lord

haditengerészeti vezérkari főnök

to lord it over sy

fölényeskedik vkivel
hatalmaskodik vkivel
parancsolgat vkinek

to live like a lord

főúri módon él

forerunner of our lord

Keresztelő Szent János

first lord of the admiralty

haditengerészeti miniszter

he is no more a lord than I am

ő is csak olyan lord, mint én
ő is csak úgy lord, mint én

lords

urak

lordy

uramisten!
szent isten!

lordly

fennkölt
gőgös
kevély
méltóságteljes
nagyúri

lordless

férjetlen
férjezetlen
gazdátlan
uratlan

lordling

grófocska
lordocska
uracska

lordosis

gerincoszlop előre görbülése

lordotic

lordosisos

lordship

birtok
felsőbbség
földbirtok
hatalom
uradalom
uralom

lordliness

gőg

lordolatry

lordimádás
rangkórság

lord's prayer

miatyánk

lord's supper

úrvacsora

lords spiritual

egyházi főrendek

milord

uram

warlord

hadvezér

landlord

háziúr

overlord

feljebbvaló
hűbérúr
legfőbb úr

good lord!

uram isten!

landlordism

tört kisbérletek formájában a földjét megművelhető, hasznosító
földbirtokosi szemlélet, mentalitás
nagybirtokrendsze

overlordship

fennhatóság

house of lords

lordok háza