Melléknév vagy határozó használata az angolban

A mellékneveket arra használjuk, hogy a főnevek vagy az azokat helyettesítő névmások állapotát, minőségét és mennyiségét határozzuk meg. A melléknevek a „milyen?” kérdésre válaszolnak.

 • Her voice is beautiful. (Gyönyörű hangja van.)

A határozókat ezzel szemben igék, melléknevek, más határozók vagy akár teljes mondatok jellemzésére használjuk. Ezek a „hogyan, milyen módon?” kérdésre adnak választ.

 • She sings beautifully. (Gyönyörűen énekel.)

A legtöbb esetben a határozókat úgy képezzük, hogy a melléknevek végére egy -ly végződést teszünk

 • careful (óvatos) – carefully (óvatosan), happy (boldog) – happily (boldogan).

Létezik néhány rendhagyó eset, amikor teljesen más a melléknév és a határozó alakja –

 • good (jó) – well (jól). Olyan is előfordul, hogy a melléknév és a határozó teljesen megegyezik – pl.: fast (gyors) – fast (gyorsan).

Ebből adódik, hogy a mellékneveket és a határozókat sokan hibásan használják.

 • I feel badly. I feel bad. (Rosszul érzem magam.) – az úgynevezett linking verbs, azaz kötőigék esetén (pl. feel, sound, see) nem használhatunk határozókat, csakis mellékneveket!

Vannak azonban olyan szavak is, amelyek lehetnek melléknevek és határozók is, ezek pedig könnyen összezavarhatnak minket. Ilyenek például a következő szavak:

good/well

 • good: melléknév (jelentése ) – pl.: This is a good film. (Ez egy jó film.)
 • well: határozó, (jelentése jól) – pl.: You did the exercise well. (Jól csináltad meg a feladatot.)
 • well: melléknév (jelentése egészséges) – pl.: I don’t feel well. (Nem érzem jól magam.)

late/lately

 • late: melléknév (jelentése késő) – pl.: It is late. (Késő van.)
 • late: határozó (jelentése későn) – pl.: They arrived late. (Késve érkeztek.)
 • lately: határozó (jelentése mostanában) – pl.: Lately I’ve been feeling exhausted. (Mostanában nagyon fáradtnak érzem magam.)