Az „In the end” és az „At the end” az angolban

Az „in the end” és az „at the end” kifejezések nagyon hasonlóak, mégis más szituációkban használatosak, ezért nem szabad összekeverni őket.

„In the end”

Ezt a kifejezést inkább átvitt értelemben használjuk, általában egy folyamat végét jelöli, a jelentése „végül”.

  • It was an exhausting journey but, in the end, we arrived safely. (Fárasztó út volt, de végül épségben megérkeztünk.)
  • I wanted to go to the cinema but, in the end, I stayed home. (El akartam menni moziba, de végül otthon maradtam.)

„At the end”

Ezt a kifejezést akkor használjuk, amikor azt akarjuk kifejezni, hogy egy adott cselekvés vagy történés szó szerint valaminek a végén történt. Használatakor általában megnevezünk egy konkrét helyet vagy időt is, ilyenkor a főnevet az of elöljárószóval kapcsoljuk.

  • At the end of the month we are going on holiday. (A hónap végén nyaralni megyünk.)
  • The bathroom is at the end of the corridor. (A mosdó a folyosó végén van.)
  • At the end of the story they find the treasure. (A történet végén megtalálják a kincset.)

Az „at the end of the day” kifejezés egyszerre két dolgot is jelenthet:

 

  • At the end of the day I was very tired. (A nap végén nagyon fáradt voltam.) – ebben az esetben szó szerint a nap végére utal
  • At the end of the day, I am satisfied with what we achieved. (Végül is elégedett vagyok azzal, amit elértünk.) – ez egy idiomatikus kifejezés, a jelentése „végül is”, „összességében”.