Az egyszerű befejezett múlt az angolban (Present Perfect)

Az egyszerű befejezett múltat főleg előidejűség kifejezésére használjuk: egy olyan pontszerű, befejezett történést vagy cselekvést jelöl, amely egy másik múltbeli dolog előtt történt. Az egyszerű befejezett múltban nagyon gyakori például az already, still, ever, never és just határozók használata (pl.: It was the best film I had ever seen, but now I like this one better. – Ez volt a legjobb film, amit valaha láttam, de az a másik már jobban tetszik.)

Képzése

Az egyszerű befejezett múlt képzéséhez a have ige múlt idejű alakját (had) és a főige V3-as alakját használjuk.

 • Kijelentés esetén: alany + had + ige (V3)
  She had already left when you arrived. (Már elindult, mire te ideértél.)
 • Tagadás esetén: alany + hadn’t (had not) + ige (V3)
  I hadn’t finished working when you called me. (Még nem végeztem a munkával, amikor felhívtál.)
 • Kérdés esetén: (kérdőszó) + had + alany + ige (V3)
  Had you ever been to Europe before? (Korábban jártál már Európában?)
  I didn’t see you at school. Where had you been? (Nem láttalak ma az iskolában. Hol voltál?)

Használata

Az egyszerű befejezett múltat használjuk…:

 • olyan múltbeli dolgok leírására, amelyek egy bizonyos időpont előtt történtek meg
  By the time we arrived home, the kids had already cleaned the whole house. (Mire hazaértünk, a gyerekek már kitakarították az egész házat.)
 • előidejűség esetén, egy korábbi múltbeli esemény leírására
  I couldn’t find my keys because I had left them on the kitchen counter. (Nem találtam a kulcsaimat, mert a konyhapulton felejtettem őket.)
 • olyan dolgok leírására, amelyek befejezetlenek maradtak vagy nem valósultak meg (ilyenkor a before időhatározót használjuk)
  Sadly the singer died before she had finished her new album. (Sajnos az énekes meghalt, mielőtt befejezhette volna az új albumát.)