Az egyszerű befejezett jelen az angolban (Present Perfect)

Az egyszerű befejezett jelent olyan múltbeli cselekvések leírására használjuk, amelyek a múltban történtek, de még mindig valamilyen hatással vannak a jelenre (pl.: She has broken her leg. – Eltörte a lábát.). Amikor az egyszerű befejezett jelent használjuk, azt tudjuk kihangsúlyozni, hogy az eredmény fontosabb, mint maga a történés/cselekvés (ebben az esetben például az, hogy a mondat alanyának épp el van törve a lába).

Képzése

Az egyszerű befejezett jelenben a have vagy a has alakot, valamint az ige V3-as alakját használjuk.

 • Kijelentés esetén: alany + have/has + ige (V3)
  I have worked all day. (Egész nap dolgoztam.)
 • Tagadás esetén: alany + haven’t/hasn’t (have not/has not) + ige (V3)
  We haven’t been to America yet. (Még soha nem jártunk Amerikában.)
 • Kérdés esetén: have/has + alany + ige (V3)
  Have you seen this film? (Láttad már ezt a filmet?)

Használata

Az egyszerű befejezett jelent használjuk…:

 • egy olyan cselekvés vagy történés leírására, amely a múltban kezdődött, és még a jelenben is tart
  My parents have been married for 20 years. (A szüleim húsz éve házasok.)
 • a múltban szerzett tapasztalatok kifejezésére
  Has she ever been to Italy? (Járt már Olaszországban?)
 • olyan cselekvések és történések leírására, amelyek esetén nem fontos, hogy mikor következtek be
  I have read this book before. (Korábban már olvastam ezt a könyvet.)
 • a közelmúltban bekövetkezett cselekvések és történések leírására (ilyenkor időhatározókat is használhatunk, pl. recently, just)
  I’ve just finished my homework. (Épp most fejeztem be a házi feladatomat.)
 • amikor egy olyan periódusra utalunk, amely még nem ért véget
  Have you seen them today? (Találkoztál ma már velük?)