Az angol rendhagyó igék három alakja

A rendhagyó igék három alakja:

Az angol nyelvben viszonylag sok olyan ige van, amelyeknek múlt idejű alakját nem a megszokott módon képezzük. Ezeket hívjuk rendhagyó igéknek. A múlt idejű alakok képzésére nincsenek átfogó szabályok, ezért a rendhagyó igék ragozását egyesével meg kell tanulnunk.

A legtöbb rendhagyó ige esetében mind a három alak különböző

jelentés V1 V V3 
lenni be was/were been
elkezd begin began begun
harap bite bit bitten
fúj blow blew blown
eltör, eltörik break broke broken
képes valamire can could -
választ choose chose chosen
csinál do did done
rajzol draw drew drawn
iszik drink drank drunk
vezet drive drove driven
eszik eat ate eaten
esik fall fell fallen
repül fly flew flown
elfelejt forget forgot forgotten
megbocsát forgive forgave forgiven
megfagy freeze froze frozen
kap get got gotten
ad give gave given
megy go went gone
grow grew grown
elrejt(őzik) hide hid hidden
tud, ismer know knew known
fekszik lie lay lain
lovagol ride rode ridden
emelkedik rise rose risen
lát see saw seen
ráz shake shook shaken
mutat show showed shown
énekel sing sang sung
beszél speak spoke spoken
úszik swim swam swum
visz, tesz take took taken
dob throw threw thrown
ébred, ébreszt wake woke woken
visel, hord wear wore worn
ír write wrote written

Léteznek olyan igék is, amelyeknek két alakjuk megegyezik

Jelentés V1 V2 V3
legyőz, üt beat beat beaten
válik valamivé become became become
vérzik bleed bled bled
hoz bring brought brought
épít build built built
vesz buy bought bought
elkap, elfog catch caught caught
jön come came come
foglalkozik vmivel deal dealt dealt
etet feed fed fed
érez feel felt felt
küzd, verekedik fight fought fought
talál find found found
birtokolni have had had
hall hear heard heard
tart hold held held
megtart keep kept kept
vezet lead led led
tanul, megtud learn learned/learnt learned/learnt
elindul, otthagy leave left left
(el)veszít loose lost lost
csinál make made made
találkozik meet met met
fizet pay paid paid
fut run ran run
mond say said said
elad, árul sell sold sold
küld send sent sent
shoot shot shot
ül sit sat sat
alszik sleep slept slept
költ, tölt spend spent spent
tanít teach taught taught
elmond, megmond tell told told
gondol think thought thought
megért understand understood understood
nyer win won won

Nagyon kevés olyan rendhagyó ige van, amelynek mind a három alakja megegyezik

Jelentés V1 V2 V3
fogad bet bet bet
kerül valamibe cost cost cost
vág cut cut cut
üt hit hit hit
bánt hurt hurt hurt
hagy let let let
tesz, rak put put put
kilép quit quit quit
olvas read read read
beállít set set set
bezár shut shut shut