A felszólító mód használata (Imperative mood) az angolban

A felszólító módot akkor használjuk, amikor valakit rá szeretnénk venni egy adott cselekvés elvégzésére. Ez a használattól függően lehet konkrét utasítás, parancs, vagy akár udvariasabb kérés is. Az angol nyelvben ez nagyon egyszerű, az ige V1-es szótári alakját kell használnunk hozzá.

Képzése

Leggyakrabban E/2-ben és T/2-ben használjuk (a magyarral ellentétben az angol nyelvben ezek között nem teszünk különbséget, csak a szövegkörnyezetből derül ki, hogy ki az alany – pl.: Come in. –  Gyere be!/Gyertek be!/Jöjjön be!/Jöjjenek be!):

  • Felszólítás esetén: ige (V1) – Come here! (Gyere ide!)
  • Tiltás esetén: do not/don’t + ige (V1) – Don’t touch that! (Ne nyúlj hozzá!)

A felszólító módot T/1-ben is használhatjuk:

  • Felszólítás esetén: let’s (=let us) + ige (V1) – Let’s go to the cinema. (Menjünk el moziba!)
  • Tiltás esetén: let’s not + ige (V1) – Let’s not talk about this right now. (Most ne beszéljünk erről!)

Használata

A felszólító mód használatának számos oka lehet. Ezt a szerkezetet használjuk a következő esetekben:

  • parancs: Do your homework now! (Most azonnal csináld meg a házi feladatod!)
  • utasítás: Click on the „Start” button. (Kattints a „Start” gombra!)
  • nyomatékos tanács: Try yoga. I think you will love it. (Próbáld ki a jógát! Szerintem imádni fogod.)
  • kérés (A „please” szócska hozzáadásával udvariasabbá tehetjük a felszólítást. Ez állhat a mondat elején és a mondat végén is, a második esetben a „please” elé vessző kerül.) Please tidy your room. / Tidy your room, please. (Kérlek, takarítsd ki a szobád.)
  • figyelmeztetés: Be careful! The floor is wet. (Légy óvatos! Vizes a padló.)
  • jókívánság: Enjoy your meal! (Jó étvágyat!), Have a nice day! (Szép napot!)

FONTOS! Az angol nyelvben felszólítás esetén nem mindig használunk felkiáltójelet: csak nyomatékos parancsok esetén indokolt a felkiáltójel használata, egyéb esetekben pont kerül a mondat végére.