A birtokos melléknév (Possessive adjectives) és a birtokos névmás (Possessive pronouns) az angolban

A birtokos mellékneveket és névmásokat mindig valamilyen birtokviszony kifejezésére használjuk. Funkciójuk nagyon hasonló, azonban a használatuk eltérő, mivel különböző szerepet töltenek be a mondaton belül, nem mindegy, hogy mikor melyiket használjuk.

A birtokos melléknév

A birtokos mellékneveket csak főnevek előtt használhatjuk, önállóan nem állhatnak a mondatban. Mindegy, hogy utánuk egyes vagy többes számú főnév áll, a birtokos melléknevek formája változatlan, csak az alannyal kell egyeztetnünk őket.

E/1: my (I can’t find my glasses. - Nem találom a szemüvegemet.)

E/2: your (Can I borrow your pen? - Kölcsönvehetem a tolladat?)

E/3: his/her/its (I really like his/her style. - Nagyon tetszik a stílusa.; The dog is wagging its tail. - A kutya csóválja a farkát.)

T/1: our (Tom is our friend. - Tom a barátunk.)

T/2: your (Is this your house? - Ez a ti házatok?)

T/3: their (They didn’t do their homework. - Nem csinálták meg a házi feladatukat.)

A birtokos névmás

A birtokos névmások a főneveket helyettesítik, éppen ezért önállóan, főnév nélkül is állhatnak a mondatban. Ilyenkor a szövegkörnyezet segít eldönteni, hogy pontosan mire utal a névmás – pl.: [My car is red.] Yours is green. ([Az én autóm piros.] A tiéd zöld.) A birtokos névmásokat úgy képezzük, hogy a birtokos melléknevekhez hozzáteszünk egy -s végződést (kivéve E/1-ben).

E/1: mine (That ball is mine. - Az az én labdám.)

E/2: yours (I like yours better. - A tiéd jobban tetszik.)

E/3: his/hers (This bag is his/hers. - Ez az ő táskája.)

T/1: ours (Their house is bigger than ours. - Az ő házuk nagyobb, mint a miénk.)

T/2: yours (Dogs are very cute, especially yours. - A kutyák nagyon aranyosak, különösen a tiétek.)

T/3: theirs (Our grandmother lives with us, theirs lives abroad. - A mi nagymamánk velünk lakik, az övék külföldön.)

Az own (saját) szócskát is használhatjuk a birtokviszony nyomatékosítására. Például:

  • I bought this house with my own money. (A saját pénzemből vettem ezt a házat.)
  • You are on your own. (Magadra maradtál.)