know jelentése magyarul a szótárban

Hangosszótár kimondatás - topszótár.huÖsszesen 225 jelentés felelt meg a keresésnek. know magyarulknow meaning in english24h szótárgarancia - topszótár.hu
Ige
A szó gyakorisága:A know gyakorisága, jelentéseA know gyakorisága, jelentéseA know gyakorisága, jelentéseA know gyakorisága, jelentéseA know gyakorisága, jelentése
Rendhagyó ragozás!
Ragozás: to know, knew, known
Inges alak: knowing
E/3: knows
tudA know gyakorisága, jelentése, ismerA know gyakorisága, jelentése

know about something

járatos valamiben, ért valamihez

know somebody/something apart

képes megkülönböztetni valakiket/valamiket

know of somebody/something

tud valamiről/valakiről, ismer valamit/valakit
Főnév
A szó gyakorisága:A know gyakorisága, jelentéseA know gyakorisága, jelentéseA know gyakorisága, jelentéseA know gyakorisága, jelentéseA know gyakorisága, jelentése
Többes száma: knows
Tetszik a szótár? Lájkold az oldalt:
csillag
kifejezésszótár, további találatok

to know sg

jó tippje van
jó értesülése van

I know it all

mindezt jól tudom
mindezzel tökéletesen tisztában vagyok
tudom az egészet

for all I know

legjobb tudomásom szerint
már amennyire tudom

to come to know

megismer
megtud
tapasztal
vmilyennek tapasztal

as far as I know

tudomásom szerint

for ought I know

amennyire értesülve vagyok

hanged if I know

fogalmam sincs róla

not to know beans

tudatlan

to get to know sy

kiismer vkit
megismer vkit
megismerkedik vkivel

to know no bounds

nem ismer határt

to know one's job

ért a mesterségéhez

to know the ropes

elemében van
ismeri a dörgést
ismeri minden csínját-bínját
ismerős a viszonyokkal
kitanult
nem kel félteni
otthon van
ért a dolgához
érti a csíziót
érti a dolgát

to let sy know sg

tudtul ad
értesít

to know sg off pat

kívülről tud vmit
pontosan tud vmit

I know that writing

ismerem azt az írást

to know one's stuff

tudja a leckét
tudja, mit kell csinálni
ért a dolgához

to know what's what

ismeri a dörgést

I know it right well

nagyon is jól tudom
nagyon jól tudom

not to know a from b

egészen tudatlan

I happen to know that

véletlenül tudom hogy

I know him in and out

tökéletesen ismerem

I would have you know

kívánom, hogy vedd tudomásul
vedd tudomásul

to know sg inside out

töviről hegyire ismer vmit
úgy ismer vmit, mint a saját tenyerét

to be eager to know sg

kíváncsi vmire

to know beans about sg

gőze sincs vmiről
túrót se tud vmiről

to know one's own mind

tudja hogy mit akar

to know one's way about

jól eligazodik
kiismeri magát

to know sg from hearsay

hallomásból tud vmit

I hardly know what to say

nem is tudom, mit mondjak

to know sg by mere report

csak hírből ismer vmit

I don't know how to put it

nem tudom hogy közöljem
nem tudom, hogy közöljem

I don't know whom you mean

nem tudom, kire gondolsz

I know this town inside out

minden zugát ismerem ennek a városnak

I rather think you know him

az az érzésem, hogy ismered őt
azt hiszem, hogy ismered őt

not a proper person to know

nem megfelelő ismeretség
nem megfelelő társaság

I don't know whom to turn to

nem tudom, kihez forduljak

before you know where you are

mielőtt észbekaphatnál

no one has come that I know of

tudtommal senki sem jött

to know sg through and through

ismer vmit, mint a tenyerét
ismeri vminek minden zegzugát

before night comes I shall know

mire leszáll az éj, megtudom