beat jelentése magyarul a szótárban

Hangosszótár kimondatás - topszótár.huA beat a beat ige múltidejű alakja is.
Összesen 319 jelentés felelt meg a keresésnek. beat magyarulbeat meaning in english
24h szótárgarancia - topszótár.hu
Ige
A szó gyakorisága:A beat gyakorisága, jelentéseA beat gyakorisága, jelentéseA beat gyakorisága, jelentéseA beat gyakorisága, jelentéseA beat gyakorisága, jelentése
Rendhagyó ragozás!
Ragozás: to beat, beat, beaten
Inges alak: beating
E/3: beats

beat the charge

meglép, kereket old

beat to windward

lavíroz szélirányban

beat about the bush

kertel, köntörfalaz

beat against

nekiverődik

beat down

lerombol, leüt, lever

beat down

elnyom

beat down the price of something

lealkudja valaminek az árát

beat down

tűz (nap)

beat something into something

belever valamibe valamit

beat somebody off

elkerget valakit, eltaszít valakit

beat somebody's brain out

agyonüt valakit, kiloccsantja valakinek az agyát

beat somebody up

elpáhol valakit, összever valakit
Tetszik a szótár? Lájkold az oldalt:
csillag
kifejezésszótár, további találatok

beat it!

kopj le!
osonás!
tűnj el!
tűnés!

beat generation

beatnemzedék
beatnikek

beat between two impressed frequencies

két heterodin frekvencia közötti lebegés

dead beat

holtfáradt
mihaszna alak
élősködő ember

weak beat

hangsúlytalan ütem

to beat in

betör
bezúz
fejébe ver

to beat up

felhajt
felver
toboroz
összever vkit

single beat

egyfázisú
együtemű

strong beat

hangsúlyos ütem

to beat off

elhárít

to beat out

kiver
vékonyra kikalapál

to beat down

lerombol
leszorít (árakat)
letűz (nap)
lever
megdönt

to beat into

bever vmit vmibe

to beat time

ütemez
üti a taktust

to beat about

széllel küzd

to beat, beat

dobog
kopogtat
legyőz
megver
megüt
porrá tör
ver
üt

to beat a drum

dobol

to beat against

nekiverődik

to beat the air

elszelel
eltűnik
meglép
meglóg
szélmalomharcot folytat

to beat the rap

kimenti magát a vád alól
megússza a büntetést

to beat a carpet

kiporolja a szőnyeget

you have me beat

feladom
megvertél

to beat a retreat

hátrál
megfutamodik
meghátrál
takarodót fúj
visszakozik

to beat sy hollow

laposra ver vkit

to beat the goose

kezeivel törzsét csapkodja

it is hard to beat

alig múlható felül

to beat sy to pulp

laposra ver vkit
péppé ver vkit

to beat the record

megdönti a csúcsot
megjavítja a csúcsot

to beat the tattoo

takarodót dobol

to be on one's beat

őrjáraton van

to beat to quarters

riadót ver
sorakozót ver

to be off one's beat

kívül esik a hatáskörén

to beat one's brains

töri a fejét

to beat sy on points

pontozással győz

to beat to a frazzle

félholtra ver
laposra ver
ronggyá ver

to beat to the punch

állásfoglalásra kényszerít

to beat sy hands down

alaposan megver vkit
fél kézzel laposra ver vkit
laposra ver vkit

to beat sy to a jelly

péppé ver vkit

to beat sy's ear down

megpofoz vkit

to beat about the bush

kertel
kerülgeti a forró kását
köntörfalaz