Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza az Telc angol B2 nyelvvizsga "Society, state, government" témaköréhez tartozó legfontosabb szavakat, melyeknek megismerése, gyakorlása nagyban segíti a nyelvvizsgára való felkészülést.

15. Society, state, government

 • (old age) pensioner nyugdíjas
 • a drug addict kábítószerfüggő
 • alcoholism alkoholizmus
 • an alcoholic alkoholista
 • child benefit családi pótlék
 • depression depresszió
 • discrimination diszkrimináció
 • division of labour munkamegosztás
 • dole money munkanélküli-segély
 • drug addiction kábítószer-függőség
 • ethnic minorities etnikum, nemzeti kisebbség
 • ethnic problems kisebbségi problémák
 • family care center családsegítő szolgálat
 • feminist feminista, a női egyenjogúság híve
 • gender roles nemi szerepek
 • homelessness hajléktalanság
 • inflation áremelkedés, infláció
 • inopportune alkalmatlan
 • invalidity rokkantság
 • job centre munkaközvetítő iroda
 • job seeker álláskereső
 • living standards életszínvonal
 • loneliness magányosság
 • male chauvinism férfiak felsőbbrendűségének az elve
 • middle class középosztály
 • out of cash kifogyott a készpénzből
 • pension nyugdíj
 • poverty szegénység
 • price hikes áremelés
 • redundancy létszámfölösleg, elbocsátás
 • retirement nyugdíjazás, nyugalomba vonulás
 • sexism szexizmus, nemi előítélet
 • shortage of goods áruhiány
 • slump gazdasági válság
 • social benefits szociális juttatások
 • social inequality társadalmi egyenlőtlenség
 • social worker családgondozó
 • subsidy segélypénz
 • tax increase/hike adóemelés
 • the economic situation gazdasági helyzet
 • the wage spectrum (munka)bérskála
 • the women's lib movement nőmozgalom
 • to be / live below the poverty line létminimum alatt él
 • to be dismissed elbocsát
 • to be fired kirúg
 • to be given the sack kirúgják az állásából
 • to be laid off fölöslegessé válik, megszűnik a munkakör
 • to be made redundant fölöslegessé válik, megszűnik a munkakör
 • to be on the dole munkanélküli segélyen él
 • to be out of work munka nélkül van
 • to be sacked kirúgják az állásából
 • to be unemployed munkanélküli
 • to discriminate against sy diszkriminál, kirekeszt vkit
 • to get the sack kirúgják az állásából
 • to retire nyugdíjba megy
 • unemployment munkanélküliség
 • unemployment benefit munkanélküli-segély
 • upper class felsőbb osztály, arisztokrácia
 • wealth vagyon
 • women's rights nők jogai
 • working class munkásosztály