Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza az Ecl angol B2 nyelvvizsga "Kommunikáció/kapcsolattartás" témaköréhez tartozó legfontosabb szavakat, melyeknek megismerése, gyakorlása nagyban segíti a nyelvvizsgára való felkészülést.

7. Kommunikáció/kapcsolattartás

 • articulation artikuláció
 • currency ismertség
 • english angol nyelv
 • foreign language idegen nyelv
 • intermediate középszint
 • interpreter tolmács
 • knowledge tudás
 • language nyelv
 • language exam nyelvvizsga
 • language skills nyelvi készség
 • language teacher nyelvtanár
 • learned language tanult nyelv
 • native language anyanyelv
 • phrase kifejezés
 • pronunciation kiejtés
 • the dominance of language a nyelv dominanciája
 • the knowledge of something valaminek az ismerete
 • to classify osztályozni
 • translation fordítás
 • understanding megértés
 • universal language világnyelv