Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza az Ecl angol B2 nyelvvizsga "Utazás/közlekedés" témaköréhez tartozó legfontosabb szavakat, melyeknek megismerése, gyakorlása nagyban segíti a nyelvvizsgára való felkészülést.

5. Utazás/közlekedés

 • (a set of) traffic lights közlekedési lámpa
 • a write-off leírás (veszteségé)
 • accelerator gázpedál
 • accident baleset
 • amber light sárga jelzés
 • at 60 miles per hour 60 mérföld per órás sebességgel
 • back seat hátsó ülés
 • bike (a következő rövidítése: bicycle) kerékpár
 • bonnet motorháztető
 • breakdown elromlik
 • breathalyser szonda
 • bumper lökhárító
 • bus busz
 • by car autóval, kocsival
 • bypass elkerülő út
 • camper van lakóautó
 • car autó
 • car brand autómárka
 • car hire autókölcsönzés
 • car keys autókulcsok
 • car park parkoló
 • car wash autómosó
 • caravan vontatott lakókocsi
 • clutch kuplung
 • coach távolsági busz
 • corner sarok
 • country lane vidéki út
 • crossroads útkereszteződés
 • cyclist kerékpáros
 • dead-end street zsákutca
 • diesel dízel
 • disabled parking space mozgássérült parkolóhely
 • driver sofőr
 • driver's seat vezetőülés
 • driving instructor autóvezető oktató
 • driving lesson autóvezetői óra
 • driving licence jogosítvány (vezetői engedély)
 • driving school autós-/motorosiskola
 • driving test autóvezetői vizsga
 • drunk driving ittas vezetés
 • dual carriageway kétsávos út
 • filling station benzinkút
 • flat tyre lapos kerék
 • fog köd
 • fork útelágazás
 • garage autószervíz
 • gearstick, gear-shift kézifék
 • green light zöld jelzés
 • hard shoulder leállósáv
 • headlight világítás
 • horn duda
 • icy road jeges út
 • ignition gyújtás
 • ignition key indítókulcs
 • indicator irányjelző
 • insurance biztosítás
 • jack kocsiemelő
 • jeep terepjáró
 • jump leads indítókábel
 • junction csomópont
 • kerb járda
 • lay-by leállósáv
 • learner driver tanulóvezető
 • level crossing vasúti átjáró
 • lorry teherautó
 • lorry, truck kisteherautó, furgon
 • main road főút
 • mechanic szerelő
 • minibus minibusz
 • moped moped
 • motorbike (a következő rövidítése: motorcycle) motorkerékpár
 • motorbike motorbicikli
 • motoring autózás
 • motorist autóvezető
 • motorway autópálya
 • multi-storey car park többemeletes parkolóház
 • number plate rendszámtábla
 • oil olaj
 • one-way street egyirányú utca
 • parking meter parkoló óra
 • parking space parkolóhely
 • parking ticket parkoló jegy
 • parts of the car autó részei
 • passenger utas
 • passenger seat vezető melleti utasülés, „anyósülés”
 • pavement (amerikai angol: sidewalk) járda
 • pedestrian gyalogos
 • pedestrian crossing gyalogosátkelő hely
 • petrol benzin
 • petrol station benzinkút
 • petrol station, gas station benzinkút
 • petrol, gas benzin, üzemanyag
 • puncture gumidefekt
 • rear window hátsó ablak
 • rear-view mirror visszapillantó tükör
 • red light piros jelzés
 • ring road körút
 • road út
 • road map úti térkép
 • road sign közlekedési jelzőtábla
 • roadside országúti
 • roadworks közúti munka
 • roundabout körforgalom
 • scooter robogó
 • signpost útjelzőtábla
 • speed sebesség
 • speed limit sebességkorlátozás
 • speeding gyorshajtás
 • speeding fine gyorshajtás büntetés
 • sports coupe csukott sportautó
 • spray permet
 • steering wheel kormánykerék
 • t-junction t - elágazás
 • taxi taxi
 • the highway code kresz
 • to accelerate gyorsulni
 • to brake fékezni
 • to break down lerobban
 • to change (up) into second gear második sebességbe tesz
 • to change gear sebességet váltani
 • to change lanes sávot vált
 • to crash összetörik
 • to crash into karambolozik
 • to drive vezet
 • to fail your driving test megbukni az autóvezetői vizsgán
 • to fasten your seat belt bekapcsolja a biztonsági övet
 • to give sy a lift elviszi autóval
 • to give way elsőbbséget ad
 • to go in sy's car vkinek az autójában utazik
 • to have (the) right of way elsőbbsége van
 • to have an accident balesetet szenved
 • to indicate left jelez balra
 • to indicate right jelez jobbra
 • to knock sy down elgázol, elüt vkit
 • to overtake megelőzni
 • to park leparkolni
 • to park illegally illegális helyen parkol
 • to park the car leparkolja az autót
 • to pass your driving test átmenni az autóvezetői vizsgán
 • to press the accelerator rálép a gázpedálra
 • to press the gas pedal to pull away
 • to pull out and overtake kihúzódik és előz
 • to pull out into traffic (from a side-street) behajt a forgalomba egy mellékutcából
 • to pull over (by the pavement) félreáll (a járdára)
 • to pull up megáll, lefékez
 • to put on the handbrake behúzza a kéziféket
 • to release the handbrake kiengedi a kéziféket
 • to reverse tolatni
 • to ride in sy's car to get a lift
 • to run sy over elgázol, elüt vkit
 • to signal left jelez balra
 • to signal right jelez jobbra
 • to skid megcsúszni
 • to slow down lassít
 • to speed up gyorsít
 • to stall elakadni / lefulladni
 • to start the engine beindítja a motort
 • to steer kormányozni
 • to swerve elkanyarodni
 • to travel in sy's car vkinek az autójában utazik
 • to turn the ignition key elfordítja az indítókulcsot / a slusszkulcsot
 • to wreck the car összetöri az autót
 • toll úthasználati díj
 • toll road vámköteles út
 • tractor traktor
 • traffic forgalom
 • traffic jam forgalmi dugó
 • traffic light közlekedési jelzőlámpa
 • traffic warden parkolási ellenőr
 • trailer lakókocsi
 • truck kamion
 • turning kanyar
 • van furgon
 • vehicle gépjármű
 • vehicles járművek
 • windscreen szélvédő
 • windscreen wiper ablaktörlő