Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza az Ecl angol B2 nyelvvizsga "Aktuális témák/események" témaköréhez tartozó legfontosabb szavakat, melyeknek megismerése, gyakorlása nagyban segíti a nyelvvizsgára való felkészülést.

20. Aktuális témák/események

 • abstract elvont
 • acrylic akril
 • architecture építészet
 • asymmetry aszimmetria
 • balance egyensúly
 • charcoal drawing szénrajz
 • colors/colours színek
 • constructivism konstruktivizmus
 • crreation alkotás
 • dance tánc
 • drawing rajz
 • emotions érzelmek
 • esthetics esztétika
 • expression kifejezés
 • expressionism expresszionizmus
 • futurism futurizmus
 • history of art művészettörténet
 • impact hatás
 • impressionism impresszionizmus
 • literature irodalom
 • masterpiece remekmű
 • modernism modernizmus
 • novel novella
 • oil painting olajfestmény
 • painting festmény
 • poem vers
 • poet költő
 • realism realizmus
 • section ágazat
 • self-realization önmegvalósítás
 • style stílus
 • theatre színház
 • writer író