Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza az Ecl angol B2 nyelvvizsga "Társas kapcsolatok" témaköréhez tartozó legfontosabb szavakat, melyeknek megismerése, gyakorlása nagyban segíti a nyelvvizsgára való felkészülést.

2. Társas kapcsolatok

 • (personnel) department (munkaügyi) osztály
 • art of school rajziskola
 • basic earnings alapkereset
 • blue-collar worker fizikai munkás
 • boarding school bentlakásos iskola
 • bonus jutalom
 • boss főnök
 • capital tőke
 • career (élet)pálya, hivatás, karrier
 • college főiskola
 • comprehensive school általános iskola
 • contribution járulék
 • crèche bölcsőde
 • day-nursery bölcsőde
 • deduction levonás
 • employee alkalmazott
 • entrepreneur vállalkozó (saját tőkéjét kockáztató üzleti vállalkozó)
 • factory gyár
 • factory hand segédmunkás
 • fee-paying school magániskola
 • free school szabad iskola
 • funds (alap)tőke, anyagi eszközök
 • graduate diplomás
 • high school középiskola vagy gimnázium
 • job munka
 • kindergarten óvoda
 • language school nyelviskola
 • lower sixth forms brit iskolarendszerben alsó tagozat
 • management igazgatás, igazgatóság
 • manager igazgató
 • manual work/job fizikai munka
 • medical school orvosi iskola
 • menial work alantas munka
 • nursery school óvoda
 • occupation foglalkozás
 • one-to-one teaching egyénenkénti magánoktatás
 • payment fizetség
 • post állás, elhelyezkedés
 • primary school általános iskola
 • private school magániskola
 • private sector magánszektor
 • profession hivatás
 • professional people diplomás, értelmiségi
 • qualifications képzettség, végzettség
 • salary fizetés
 • secondary school középiskola
 • sixth form brit középiskola legfelső osztálya
 • sixth former legfelső osztályos, végzős (brit középiskolában)
 • sixth-form college brit hatosztályos középiskola
 • skilled worker szakképzett dolgozó
 • sum total végösszeg
 • tax adó
 • to attend a school iskolába jár
 • to be a first year student elsőéves hallgató
 • to be a freelance … szabadúszó
 • to be absent hiányzik
 • to be in one's first year elsőéves hallgató
 • to be selfemployed maszek, magánvállalkozó
 • to do a course tanfolyamot végez
 • to enrol in a course be iratkozik egy tanfolyamra
 • to go to evening classes esti tagozatra jár
 • to go to private lessons magánórákra jár
 • to go to school iskolába jár
 • to leave school befejezi az iskolát
 • to play truant iskolát kerül
 • to run one's own business saját üzletet vezet, vállalkozik
 • to set up a business enterprise üzleti vállalkozást beindítani
 • to skip a lesson lóg az óráról
 • to start one's own business üzleti vállalkozást beindítani
 • to start school elkezdi az iskolát
 • to take a course tanfolyamot végez
 • trade szakma
 • trade school szakiskola, technikum
 • tuition (fee) tandíj
 • university egyetem
 • unskilled worker szakképzetlen dolgozó
 • upper sixth forms brit iskolarendszerben felső tagozat
 • vocation hivatás
 • vocational school szakiskola
 • wage bérezés
 • walk(s) of life életpálya, hivatás
 • white-collar worker szellemi munkás
 • work munka
 • workplace munkahely