Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza az Ecl angol B2 nyelvvizsga "Az Európai Unió" témaköréhez tartozó legfontosabb szavakat, melyeknek megismerése, gyakorlása nagyban segíti a nyelvvizsgára való felkészülést.

16. Az Európai Unió

 • citizen polgár
 • command of language nyelvtudás
 • common currency közös fizetőeszköz
 • desicion döntés
 • driving járművezetés
 • education oktatás
 • enterprise üzleti vállalkozás
 • export export
 • finance pénzügy
 • financing finanszírozás
 • foreign language idegen nyelv
 • host contract alapszerződés
 • import import
 • institution intézmény
 • integration integráció
 • labor affairs munkaügy
 • language education nyelvoktatás
 • location elhelyezkedés
 • manpower munkaerő
 • member-state tagország
 • organization szervezet
 • pension nyugdíj
 • public procurement közbeszerzés
 • regulations szabályzat
 • seat székhely
 • settling letelepedés
 • talk beszéd
 • toll vám
 • undertake something elvállal valamit
 • unify egységesít
 • union egyesülés
 • unionisation egységesítés
 • work munkavállalás