rear jelentése magyarul a szótárban

Összesen 112 jelentés felelt meg a keresésnek. rear magyarulrear meaning in english
Melléknév
A szó gyakorisága:A rear gyakorisága, jelentéseA rear gyakorisága, jelentéseA rear gyakorisága, jelentéseA rear gyakorisága, jelentéseA rear gyakorisága, jelentése
Nem fokozható.

to rear képe

to rear jelentese magyarul
Példamondatok
A rear door slid back. = Kinyílt a hátsó ajtó.
Főnév
A szó gyakorisága:A rear gyakorisága, jelentéseA rear gyakorisága, jelentéseA rear gyakorisága, jelentéseA rear gyakorisága, jelentéseA rear gyakorisága, jelentése
Többes száma: rears
Ige
A szó gyakorisága:A rear gyakorisága, jelentéseA rear gyakorisága, jelentéseA rear gyakorisága, jelentéseA rear gyakorisága, jelentéseA rear gyakorisága, jelentése
Ragozás: to rear, reared, reared
Inges alak: rearing
E/3: rearsrears

to rear jelentése kifejezésekben

to rear end

belemegy a fenekébe
karambolozik
megnyomja a fenekét

to rear its head

felüti a fejét

to rearrange

átcsoportosít
átrendez
újra elrendez
újra rendez

drear

kietlen
sivár

rearm

újra felfegyverez

dreary

kietlen
sivár

rearer

ágaskodó, megbokrosodó ló
állattenyésztő

arrears

hátralék
hátralékos tartozás
lemaradás

firearm

lőfegyver

forearm

alkar

reargue

újból megvitat, bizonyít

rearise

újból felemelkedik
újból felmerül

drearily

kietlenül

rear end

alfele vminek
altáj
fenék
hátsórész

rear-end

hátsó rész
hátsó vég

rearmost

leghátulsó
legutolsó

arrearage

lemaradás
munkában

rear lamp

hátsó lámpa

rearguard

hátsó lökhárító
hátvéd
utócsapat
utóhad
utóvéd

to uprear

felemel
felkel
felnevel
felszerel
feltámad
felállít
kitűz
magasztossá tesz

dreariness

kietlenség
sivárság

prearrange

előre, előzetesen elrendez, elintéz, megbeszél
kat rejtjelkulcs

rear lamps

hátsó lámpa

rear light

hátsó lámpa

rear-ender

karambol
koccanás

reargument

újbóli bizonyítás

rearmament

újrafelfegyverkez
újrafelfegyverzés

squirearch

földbirtokos
hatalmas, befolyásos földesúr

squirearchy

a földbirtokosok, földesurak
birtokos nemesség
földbirtokos osztály uralma

rear admiral

ellentengernagy

rear quarter

kocsiszekrény félkör alakú hátsó része

rear-admiral

ellentengernagy

rearrangement

átcsoportosítás
átrendezés

arrears of pay

elmaradt fizetés

rearview mirror

visszapillantó tükör

rent in arrears

lakbérhátralék

rear-view mirror

visszapillantó tükör

rearguard action

utóvédharc

arrears of salary

elmaradt fizetés

rear-guard action

utóvédharc