consider jelentése magyarul a szótárban

Összesen 91 jelentés felelt meg a keresésnek. consider magyarulconsider meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A consider gyakorisága, jelentéseA consider gyakorisága, jelentéseA consider gyakorisága, jelentéseA consider gyakorisága, jelentéseA consider gyakorisága, jelentése
Ragozás: to consider, considered, considered
Inges alak: considering
E/3: considers

to consider képe

to consider jelentese magyarul
Példamondatok
Consider that, Captain! = Fontolja meg, kapitány!

to consider jelentése kifejezésekben

considerate

előzékeny
figyelmes
tapintatos

considering

figyelembe véve
tekintetbe véve
tekintettel

disconsider

diszkreditál
rossz hírbe hoz

preconsider

előre megfontol, mérlegel

considerable

jelentékeny
számottevő
tekintélyes
tetemes

considerably

jelentékeny mértékben
meglehetősen

unconsidered

jelentéktelen
meggondolatlan

considerately

figyelmesen
megfontoltan
óvatosan

consideration

ellenszolgáltatás
előzékenység
figyelem
megfontolás
szempont
tényező

consideringly

mindent figyelembe véve

inconsiderate

figyelmetlen
hebehurgya
meggondolatlan
tapintatlan

to reconsider

felülvizsgál
ismét fontolóra vesz
ismételten elbírál
ismételten latolgat
ismételten megfontol
ismételten meggondol
ismételten megvizsgál
ismételten mérlegel
revideál
újból elbírál
újból latolgat
újból megfontol
újból meggondol
újból megvizsgál
újból mérlegel

unconsidering

megfontolatlan
megfontolás nélküli

considerations

megfontolás

ill-considered

meggondolatlan

inconsiderable

jelentéktelen

inconsideration

elhamarkodottság
kíméletlenség
meggondolatlanság
másokkal nem törődés

reconsideration

felülvizsgálás
ismételt elbírálás
ismételt fontolóra vétel
ismételt megfontolás
ismételt meggondolás
ismételt megvizsgálás
ismételt mérlegelés
rekonszideráció
revideálás
új tárgyalás

considered opinion

indokolt vélemény
megfontolt vélemény

consider it as done

tekintsd megtörténtnek

on no consideration

semmi esetre sem

solid consideration

megalapozott határozat

all things considered

mindent összevéve

in consideration of sg

tekintettel vmire

not so bad considering

aránylag nem rossz
nem is olyan rossz

under no consideration

semmi esetre sem

it is worth considering

megfontolandó
meggondolandó

to be worth considering

figyelmet érdemel

I consider it my duty to

kötelességemnek tartom, hogy

to come into consideration

figyelembe jön

to take into consideration

figyelembe vesz
tekintetbe vesz

out of consideration for sg

tekintettel vmire

out of consideration for sy

vki iránti figyelemből

to leave out of consideration

figyelmen kívül hagy

to assume considerable proportions

nagy méreteket ölt