do jelentése magyarul a szótárban

A did a do ige múltidejű alakja.
Összesen 43 jelentés felelt meg a keresésnek. do magyaruldo meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A do gyakorisága, jelentéseA do gyakorisága, jelentéseA do gyakorisága, jelentéseA do gyakorisága, jelentéseA do gyakorisága, jelentése
Rendhagyó ragozás!
Ragozás: to do, did, done
Inges alak: doing
E/3: does

A főigék jelen és múlt idejű kérdő és tagadó alakjának képzésére használjuk, de lehet főige és segédige is.

  1. Mint főige (tenni, csinálni) majdnem minden cselekvést jelentő igét helyettesíthet. Pl.: I did my duty. - Teljesítettem a kötelességemet. Do you work! - Tedd a dolgod! She did an omelet. - Készített egy omlettet.
  2. Segédigeként használjuk kérdő mondatokban és tagadó mondatokban, valamint egy állítás megerősítésére, nyomatékosítására: Pl.: Why don't you get up in time? - I always do get up in time! Miért nem kelsz fel időben? - De hiszen én mindig időben felkelek! He did go. - Tényleg elment. Gyakran használjuk a mondatban a főige ismétlésének elkerülésére. Pl.: Nobody knows him better than I do. - Senki sem ismeri őt jobban, mint én. Did you bring all your books? - Yes, we did. Minden könyveteket elhoztátok? - Igen, mindet.

did anyone asked for me képe

did anyone asked for me jelentese magyarul

do away with somebody/something

megszüntet, elpusztít valakit/valamit

do by somebody

eljár valakivel szemben

do somebody down

becsap valakit

do something out

kitakarít (helyiséget)

do without somebody/something

megvan valaki/valami nélkül
Példamondatok
Don't do it! = Ne tedd!

did anyone asked for me jelentése kifejezésekben

did

becsap
cselekszik
csinál
elbánik vkivel
elegendő
elkészít
ellát vkit
elvégez
elér vmilyen eredményt
kiszolgál vkit
készít
megcsinál
megfelel
megtesz
rendbe tesz
részed
tesz
tettem
vhogyan megy
viselkedik vhogyan
vmilyen eredményt ér el
végez vkivel
végez vmivel