trust jelentése magyarul a szótárban

Hangosszótár kimondatás - topszótár.huÖsszesen 180 jelentés felelt meg a keresésnek. trust magyarultrust meaning in english24h szótárgarancia - topszótár.hu
Tetszik a szótár? Lájkold az oldalt:
csillag
kifejezésszótár, további találatok

trust territory

gyámsági terület

on trust

hitelbe adott
letétbe helyezett
megőrzésre átadott
megőrzésre átvett

port trust

kikötőhatóság

brain trust

agytröszt
szakértőcsoport

brains trust

agytröszt
szakértőcsoport

to trust in sy

bízik vkiben
megbízik vkiben

to trust to sg

bízik vmiben
reménykedik vmiben

breach of trust

bizalommal való visszaélés
hitszegés
hivatalos hatalommal való visszaélés

charitable trust

kegyes alapítvány

position of trust

bizalmi állás

don't trust to luck

ne bízzál a szerencsében

to take sg on trust

vakon elhisz vmit

don't trust to luck!

ne bízzál a szerencsében!

to supply sg on trust

hitelben szállít vmit

to trust sy implicitly

fenntartás nélkül bízik vkiben

to put one's trust in sy

bizalmát veti vkibe

to hold sg in trust for sy

gondoz vki részére vmit
kezel vki részére vmit

put not your trust in princes

ne bízzál a hercegekben
ne helyezd bizalmadat a nagyurakba

holder on trust of sy's securities

vki értékpapírjainak letéteményese

trusty

becsületes
megbízható

trusted

bizalmas
megbízható

trustee

célvagyon kezelője
felügyelő
gondnok
igazgatósági tag
kurátor
letéteményes
megbízott
megbízott személy
meghatalmazott
vagyonkezelő

truster

hitelt adó, nyújtó személy
vkben megbízó, bizakodó, reménykedő személy

trustful

bizalomteljes

trustify

ip ker trösztösít (vállalatokat stb. )

trustily

becsületesen
megbízhatóan
tisztességesen

trusting

bizakodó
bízó
hívő
remélő
reménykedő

trustlet

ker kis tröszt

trustable

hitelt érdemlő
megbízható

trustless

gyanakvó
megbízhatatlan

trust-deed

bizalmi meghatalmazás

trustfully

bizalomteljesen
bizodalmasan
vkben megbízva

trustiness

megbízhatóság

trustingly

bizalommal
bízva
reménykedve

trusteeship

gondnokság
gyámság
meghatalmazott működés
meghatalmazott tisztség
nemzetközi ellenőrzés
nemzetközi védnökség
vagyonkezelés

trustworthy

becsületes
bizalomra méltó
biztos
elhihető
hiteles
hitelt érdemlő
megbízható
szavahihető
tisztességes

trust-estate

alapítványi vagyon

trustfulness

bizalom

trustworthily

becsületesen
hűen
megbízhatóan
tisztességesen

trustification

ip ker trösztösítés
konszernkiépíté